home page   ::   aktuality - archiv   ::   odkazy   ::   formulář žádosti o členství   ::   členové spolku   ::   kontakt
Banner
Aktuality

13.02.2020 - Odpověď ČPZP - kolorektální screening

Odpověď ČPZP na dopis prof. Racka ke kolorektálnímu screeningu si můžete přečíst v neveřejné části webu.

 

15.01.2020 - Žádost o spolupráci OS v laboratorním segmentu

Privalab se obrátil na předsedy OS zastupujících laboratorní odbornosti se žádostí o zveřejnění výzvy provozovatelům ambulantních laboratoří.
Žádost je dostupná v neveřejné části webu.

 

29.11.2019 - Výzva provozovatelům ambulantních laboratoří

Vážení kolegové, obracíme se na vás s výzvou o podporu při zastupování laboratoří v DŘ o úhradách pro rok 2021. Jak je vám jistě známo, Privalab zastupuje zájmy laboratoří ambulantního komplementu již od konce devadesátých let minulého století.
Za tuto poměrně dlouhou dobu jsme se stali respektovaným partnerem při jednání se zdravotními pojišťovnami a dalšími institucemi. V těchto jednáních jsme vždy obhajovali, co možná nejlepší pozici laboratorní medicíny a věříme, že jsme v posledních letech
významně přispěli např. k tomu, že naše činnost má, z pohledu hodnocení referenčního období, stanovena nepodkročitelná minima a nemůže tak docházet k nesmyslnému znehodnocování naší práce. Chceme vás tímto požádat o spolupráci a podporu ve formě udělení Plné moci jak pro jednání v DŘ pro rok 2021, tak pro roky budoucí. Naše vyjednávací pozice bude silnější s každým dalším subjektem, který budeme v těchto jednáních reprezentovat. Plnou moc si můžete stáhnout zde a v případě vyplnění bychom si vás dovolili požádat o její odeslání na adresu sídla našeho spolku. Nabízíme vám zároveň členství v našem spolku a věříme, že společně budeme moci ovlivnit nastávající jednání ještě ve větší míře. Pokud se rozhodnete pouze k udělení Plné moci, tak i za tento krok vám děkujeme.
Výbor spolku Privalab, z.s.

 

14.11.2019 - 76. členská schůze spolku

Členové spolku Privalab se mohou seznámit s průběhem 76. Členské schůze v neveřejné části webu.

 

15.10.2019 - Žádost o bonifikaci laboratoří od zaměstnaneckých ZP

Privalab se ve společné žádosti s ČLK a QualityLabem obrátil na generální ředitele zaměstnaneckých ZP se žádostí o zvážení bonifikace úhrady laboratorních výkonů dle podobného schématu, jakým postupovala VZP. S detaily žádosti se můžete seznámit v neveřejné části webu.

 

Vítejte na stránkách spolku PRIVALAB

PRIVALAB, spolek privátních diagnostických laboratoří, byl ustaven jako profesní spolek z iniciativy některých vlastníků a provozovatelů soukromých zdravotnických laboratoří zabývajících se analýzou biologického materiálu, jako reakce na vstup v platnost zákona č. 48/1997 Sb. Podle tohoto zákona se profesní sdružení mohou účastnit dohodovacích řízení o způsobu úhrady a dohodovacích řízeních o rámcových smlouvách a dalších jednání s tím souvisících.

Další cíle a sféry působení PRIVALABu jsou vyjmenovány ve stanovách.

Pokud jde o jednání ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., která jsou vedena mezi zdravotními pojišťovnami a segmentem mimoústavní laboratorní a radiodiagnostické péče, je v současné době PRIVALAB spolkem zastupujícím nejvíce soukromých (nestátních) ambulantních laboratoří. Lze tedy konstatovat, že jeho existence oprávněná a pro jeho členy i přínosná.

Pro zlepšení komunikace mezi členy spolku, zjednodušení přenosu informací a diskusí k problematice oboru laboratorní diagnostiky jsou založeny tyto www stránky. Doufejme, že lepší komunikace přispěje i ke zlepšení a stabilizaci postavení ambulantních laboratoří v systému našeho zdravotnictví.

RNDr. Miloš Pollak, zakladatel a první předseda Privalabu

RNDr. Jaroslav Loucký, Ph.D., předseda Privalabu

banner-labtestonline

<<     PRIVALAB je generálním partnerem LabTestOnline     >>