home page   ::   aktuality - archiv   ::   odkazy   ::   formulář žádosti o členství   ::   členové spolku   ::   kontakt
Banner
Aktuality

29.03.2023 - Zpráva o vypořádání standardů ZD a elektronických žádankách

V neveřejné části webu se můžete seznámit s výchozí verzí publikovaných standardů pro standardizaci vybraných typů zdravotnické dokumentace.

 

22.02.2023 - Členský příspěvek na rok 2023

Věnujte prosím pozornost úhradě členského příspěvku na rok 2023. Detaily naleznete v neveřejné části webu.

 

02.02.2023 - Dohodovací řízení pro rok 2024

30.1.2023 proběhlo zahajovací jednání Dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních pro rok 2024. Informace o průběhu DŘ budou pravidelně zveřejňovány na našich stránkách. Některé informace jsou veřejně dostupné také na stránkách https://www.dr2024.cz/

 

02.02.2023 - Jednání Rady poskytovatelů 24.1.2023

První jednání Rady poskytovatelů v roce 2023 proběhlo 24.1. Program jednání je přiložen v členské sekci. Bod navržený Privalabem je okomentován v předchozí aktualitě. Zápisy z jednání RP jsou pravidelně aktualizovány na stránce MZCR https://ppo.mzcr.cz/workGroup/2

 

02.02.2023 - Připomínky Privalabu k „Laboratornímu nálezu“

S reakcí Privalabu na materiál „Laboratorní nález“ připravený MZCR se můžete seznámit v neveřejné části webu.

 

Vítejte na stránkách spolku PRIVALAB

PRIVALAB, spolek privátních diagnostických laboratoří, byl ustaven jako profesní spolek z iniciativy některých vlastníků a provozovatelů soukromých zdravotnických laboratoří zabývajících se analýzou biologického materiálu, jako reakce na vstup v platnost zákona č. 48/1997 Sb. Podle tohoto zákona se profesní sdružení mohou účastnit dohodovacích řízení o způsobu úhrady a dohodovacích řízeních o rámcových smlouvách a dalších jednání s tím souvisících.

Další cíle a sféry působení PRIVALABu jsou vyjmenovány ve stanovách.

Pokud jde o jednání ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., která jsou vedena mezi zdravotními pojišťovnami a segmentem mimoústavní laboratorní a radiodiagnostické péče, je v současné době PRIVALAB spolkem zastupujícím nejvíce soukromých (nestátních) ambulantních laboratoří. Lze tedy konstatovat, že jeho existence oprávněná a pro jeho členy i přínosná.

Pro zlepšení komunikace mezi členy spolku, zjednodušení přenosu informací a diskusí k problematice oboru laboratorní diagnostiky jsou založeny tyto www stránky. Doufejme, že lepší komunikace přispěje i ke zlepšení a stabilizaci postavení ambulantních laboratoří v systému našeho zdravotnictví.

RNDr. Miloš Pollak, zakladatel a první předseda Privalabu

RNDr. Jaroslav Loucký, Ph.D., LL.M., předseda Privalabu

banner-labtestonline

<<     PRIVALAB je generálním partnerem LabTestOnline     >>