home page   ::   aktuality - archiv   ::   odkazy   ::   formulář žádosti o členství   ::   členové spolku   ::   kontakt
Banner
Aktuality

28.07.2017 - Výroční zpráva za rok 2016

Členové spolku Privalab se mohou seznámit s výroční zprávou o činnosti spolku v neveřejné části webu.

 

21.07.2017 - Výsledek hlasování per rollam ze dne 22.6.2017

Informaci o výsledku hlasování per rollam vyhlášeného 22.6.2017 naleznete v neveřejné části.

 

21.06.2017 - Dohodovací řízení o cenách na rok 2018

Dohodovací řízení o úhradách o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2018 v podskupině poskytovatelů mimolůžkových laboratorních služeb skončilo nedohodou. Úskalím pro sjednání dohody byl především návrh VZP na nákup laboratorních služeb indikujícími lékaři a jednotková cena hodnoty bodu u některých zaměstnaneckých pojišťoven. O úhradách pro rok 2018 se budeme nadále snažit jednat s MZ ČR.

 

Vítejte na stránkách spolku PRIVALAB

PRIVALAB, spolek privátních diagnostických laboratoří, byl ustaven jako profesní spolek z iniciativy některých vlastníků a provozovatelů soukromých zdravotnických laboratoří zabývajících se analýzou biologického materiálu, jako reakce na vstup v platnost zákona č. 48/1997 Sb. Podle tohoto zákona se profesní sdružení mohou účastnit dohodovacích řízení o způsobu úhrady a dohodovacích řízeních o rámcových smlouvách a dalších jednání s tím souvisících.

Další cíle a sféry působení PRIVALABu jsou vyjmenovány ve stanovách.

Pokud jde o jednání ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., která jsou vedena mezi zdravotními pojišťovnami a segmentem mimoústavní laboratorní a radiodiagnostické péče, je v současné době PRIVALAB spolkem zastupujícím nejvíce soukromých (nestátních) ambulantních laboratoří. Lze tedy konstatovat, že jeho existence oprávněná a pro jeho členy i přínosná.

Pro zlepšení komunikace mezi členy spolku, zjednodušení přenosu informací a diskusí k problematice oboru laboratorní diagnostiky jsou založeny tyto www stránky. Doufejme, že lepší komunikace přispěje i ke zlepšení a stabilizaci postavení ambulantních laboratoří v systému našeho zdravotnictví.

RNDr. Miloš Pollak

banner-labtestonline

<<     PRIVALAB je generálním partnerem LabTestOnline     >>